Home » INTER1100

Faktaark

Kalender

september 2020
M T O T F L S
« feb    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

INTER1100

INTER1100: «Den samme ungen – ulike arenaer»
Nivå Bachelornivå
Studiepoeng 0
Semester Vår
Undervisningsspråk Norsk

 

Innledning

INTER1100 inngår i en større satsing ved OsloMet der målet er å møte samfunnets behov for bedre samordning av tjenester rettet mot barn og unge, bedre samhandling mellom profesjonsutøvere og bedre samarbeid mellom barn/unge og profesjonsutøverne. INTER1100, «Den samme ungen – ulike arenaer», gir en felles faglig plattform for alle involverte profesjonsstudenter. Deler av arbeidet gjennomføres i tverrprofesjonelle studentgrupper.

 

Tema det arbeides med er velferdsstaten som ramme om jenter og gutters utvikling, læring og oppvekst i et samfunn preget av kulturelt og sosialt mangfold, barn/unges hverdagsliv og sosiale deltakelse, barn/unges rettigheter samt utforskende samtaler og observasjoner med barn/unge. INTER1100 henter kunnskap og kompetanse fra og samarbeider med internasjonale fagmiljøer.

 

Dette er en beskrivelse av INTER1100 som utgjør et minste felles multiplum for studiene som inngår i INTERACT-satsingen.  Det enkelte studieprogram kan innarbeide komponentene på hensiktsmessig måte i sine eksisterende program/emneplaner. Alle skal markere tydelig hvor i studiet INTER1100 inngår, slik at det er identifiserbart for berørte parter. Tentativ samlet arbeidsbelastning for INTER1100 inklusive selvstudier er ca 40 timer (1 uke) for den enkelte student.

 

Grunnet gjennomføringens art tas det forbehold om endringer.

 

Læringsutbytte

Etter gjennomført INTER1100 har studentene følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten har

  • en generell forståelseav barndom og av barn og unges oppvekstprosesser i et samfunn preget av sosialt og kulturelt mangfold

 

Ferdigheter

Studentenkan

  • utforske jenter og gutters hverdagsliv og deres subjektive forståelse av dette

Generell kompetanse

Studentenhar

  • en begynnendeforståelse av tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og familiene deres

 

Arbeids- og undervisningsformer

I INTER1100 Den samme ungen – ulike arenaer inngår 2 seminardager, digitale læringsressurser og samtale- og observasjonsoppgaver knyttet til tverrprofesjonelt gruppearbeid og selvstudier.

 

E-læringsverktøy brukes for kommunikasjon, informasjon, kunnskapsinnhenting og kunnskapsutvikling. Faglærere legger ut forelesninger, faglige tekster, interaktive oppgaver, og studentene får tilgang til caser, informasjon, pensum og artikler gjennom internett og nettsider med passordbeskyttelse. Dette materialet er koblet til interaktive oppgaver. Tradisjonelle forelesninger blir supplert av digitale forelesninger og/eller «fagtriggere» hvor grunnleggende teori og case blir formidlet av ulike fagpersoner.

 

Studentene forventes i forkant å ha satt seg inn i den digitale ressursportalen for INTER1100 etter gitte anvisninger.

 

Studenten skal gjennomføre en observasjon eller samtale med et barn og skrive et referat fra samtalen eller en observasjonsrapport etter gitte kriterier.

 

Studentene blir deretter delt inn i tverrprofesjonelle grupper på 8 – 10 studenter. OsloMet peker ut en koordinator for gruppa. Koordinator tar initiativ til det første møtet. Gruppa er selv ansvarlig for å finne egnede møtetidspunkt- og former seg imellom. Tentativ forventet arbeidsbelastning på gruppearbeidet er 3 x 2 timer. Gruppene vil få oppgitt en gruppeveileder som rekrutteres fra vitenskapelig ansatte, praksisveiledere og masterstudenter fra aktuelle fagmiljøer.

 

Studentgruppens medlemmer presenterer samtalereferat og/eller observasjonsbeskrivelser for hverandre og velger deretter et felles tema som grunnlag for gruppebesvarelsen. Alle gruppebesvarelsene skal deles digitalt på den plattformen som angis av høgskolen. Gruppebesvarelsene skal være elektronisk signert av alle medlemmene i gruppen.

 

Høgskolen tilrettelegger for at studentene får digitale løsninger for sitt gruppesamarbeid. Dersom en student mangler deltakelse på hele eller deler av seminar eller gruppearbeid må det kompenseres etter gitte føringer.

 

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent:

  • Deltakelse i seminar over 2 dager
  • Følgende arbeid gjennomført i tverrprofesjonell gruppe på ca. 8 – 10 studenter, med tentativt 3 x 2 timers møter:
    • Individuelt gjennomført observasjon av eller samtale med et barn i forkant av møtet i den tverrprofesjonell gruppen, med skriftlige notater utformet etter gitte kriterier
  • Alle gruppemedlemmene skal presentere sine skriftlige notater for hverandre og velge et felles tema basert på empirien så vel som på teorier og begreper fra pensumlitteraturen. Sammen skal de utarbeide en presentasjon som skal deles digitalt på angitt plattform.

 

Pensum

Pensum er på ca. 100 sider.