Home » Nyheter (Page 2)

Category Archives: Nyheter

Faktaark

Kalender

september 2020
M T O T F L S
« feb    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

International workshop – INTERACT

The workshop gathered researchers and educators in the field of interprofessional learning and teaching from across countries. The aim was to inspire the development of a Centre for Interprofessional Interaction with Children and Youth. In addition to a presentation of the INTERACT – project, our foreign guests also got a presentation of the student group running Children among us (Barn oss imellom/BOIM) and their annual interprofessional student conference.

During the workshop, we got input from experienced colleagues and researchers in the field of Interprofessional Education (IPE) and developed an agenda for further collaboration within education and research. Themes and perspectives related to teaching and learning, organizational challenges, involvement and collaboration within relevant fields of practice were addressed as well as questions concerning necessary cultural changes within the university staff and challenges within the organisational structures of HiOA (OsloMet).

Program workshop_17_18.september

Read more about Anne Edwards and watch the open lecture in the workshop.

Søker masterstudenter som veiledere i INTERACT!

Vil du være med på noe nytt?
Har du kunnskap om og interesse for barn og unge?
Er du interessert i tverrprofesjonelt samarbeid?

INTERACT SØKER MASTERSTUDENTER SOM STUDENTVEILEDERE FOR TVERRPROFESJONELL GRUPPEVEILEDNING AV BACHELORSTUDENTER

Studieåret 2018/19 fortsetter vi  med felles undervisning for studenter på INTERACT, samt deltakelse i tverrprofesjonelle grupper. Etter felles seminardager skal studentene møtes 3 ganger à 2 undervisningstimer for å drøfte felles problemstillinger knyttet til temaet, og en av disse gangene skal de møte en veileder

For studieåret 2018/19 trenger vi flere veiledere til andre gjennomføring av INTER1100 og første gjennomføring av INTER1200

Vi inviterer interesserte masterstudenter ved deltakende utdanninger til å melde seg som veiledere. Studntene må kunne spørre veileder om råd, samt at veilederen må ha kunnskap om og interesse for barn og unge og ønske om å bidra til å utvikle tverrprofesjonelt samarbeid. Du må kunne ha ansvaret for minst 2 grupper.

Kvalifiseringskurs for INTER1200 gjennomføres på følgende tidspunkt:

 • 14.05. kl. 12-15 og 28.05. klokka 12-15

eller

 • 15.05. kl.12-15 og 29.05. kl.12-15

Kvalifiseringskurs for INTER1100 gjennomføres på følgende tidspunkt:

 • 05.11. kl. 12-15 og 26.11. klokka 12-15

eller

 • 06.11. kl.12-15 og 27.11. kl.12-15

Arbeidet vil innebære:

 • Deltakelse på kvalifiseringskurs 2 ganger à 3 timer
 • Sette seg inn i relevant litteratur ca. 100 sider og relevante digitale læringsressurser
 • Møte hver gruppe én gang – 2 undervisningstimer
 • Se på og kort kommentere dokumentasjon av gruppearbeidet

Hver studentveileder får betalt til sammen 10 timer for deltakelse på kvalifiseringskurset vår 2018 og 5 timer for veiledning pr gruppe (maks 3-4 grupper) høst 2018.  Du vil bli lønnet som studentassistent i lønnstrinn 32. Har du spørsmål, vennligst kontakt: Kari Sjøhelle Jevne: karije@oslomet.no

Hvis du er interessert, kan du melde deg på dette skjemaet

Søknadsfrist: 13.april

Når vi har fått oversikt over antall interesserte veiledere, gir vi deg nærmere informasjon om opplegget og påmelding til kvalifiseringskurs.

Søker faglige veiledere til INTERACT!

VIL DU VÆRE VEILEDER I INTERACT?

Studieåret 2018/19 fortsetter vi  med felles undervisning for studenter på INTERACT, samt deltakelse i tverrprofesjonelle grupper. Etter felles seminardager skal studentene møtes 3 ganger à 2 undervisningstimer for å drøfte felles problemstillinger knyttet til temaet, og en av disse gangene skal de møte en veileder

For studieåret 2018/19 trenger vi flere veiledere til andre gjennomføring av INTER1100 og første gjennomføring av INTER1200  

Vi inviterer interesserte lærere ved deltakende utdanninger til å melde seg som veiledere, og at du kan ha ansvaret for minst 2 grupper. Vi ønsker fortrinnsvis deg som underviser på det aktuelle kullet, men andre kan også være aktuelle.

Kvalifiseringskurs for INTER1200 gjennomføres på følgende tidspunkt:

 • 14.05. kl. 12-15 og 28.05. klokka 12-15<

eller

 • 15.05. kl.12-15 og 29.05. kl.12-15

Kvalifiseringskurs for INTER1100 gjennomføres på følgende tidspunkt:

 • 05.11. kl. 12-15 og 26.11. klokka 12-15

eller

 • 06.11. kl.12-15 og 27.11. kl.12-15

Arbeidet vil innebære:

 • Deltakelse på kvalifiseringskurs 2 ganger à 3 timer
 • Sette seg inn i relevant litteratur ca. 100 sider og relevante digitale læringsressurser
 • Møte hver gruppe én gang – 2 undervisningstimer
 • Se på og kort kommentere dokumentasjon av gruppearbeidet

INTERACT vil anmode om at du vil få timene inn på din arbeidsplan. Utdanningen vil kunne internfakturere INTERACT for belastningen. Hver veileder vil få:

 • 10 arbeidstimer for deltakelse i kvalifisering (kurs, litteraturstudium, digitale læringsressurser)
 • 5 arbeidstimer for hver gruppe du har ansvar for

Har du spørsmål, vennligst kontakt Kari Sjøhelle Jevne: karije@oslomet.no

Hvis du er interessert, kan du melde deg på i dette skjemaet

Søknadsfrist: 13.april

Når vi har fått oversikt over antall interesserte veiledere, gir vi deg nærmere informasjon om opplegget og påmelding til kvalifiseringskurs.

Vi river ned myter!

Studentforeningen Barn oss imellom jobber for å skape felles møteplasser for studenter som i fremtiden skal arbeide med barn og unge. – Det er viktig å bli kjent med de ulike profesjonene man skal møte senere i yrkeslivet, sier masterstudent i barnehagepedagogikk Frank Bræin. Les  mer om dette på: https://www.barnehage.no

Foto: Silje Wiken Sandgrind

Barn oss i mellom

Endelig er det tid for “Barn oss imellom” (BOIM) sin årlige konferanse med fokus på fysisk helse!

Et blikk på kroppen er en tverrfaglig konferanse som omhandler temaet fysisk helse blant barn og unge. Konferansen er gratis, og er åpen for alle studenter ved HiOA som senere skal jobbe med barn.
Alle barn fortjener at voksne samarbeider om å gi dem best mulig oppvekstvilkår. Voksne som jobber med barn må kunne noe om barn og unges fysiske helse.

På konferansen vil du blant annet få et innblikk i temaer som: 

– Hvordan avdekke fysisk omsorgssvikt
– Vold og seksuelle overgrep mot barn
– Hvordan snakke med barn om kropp
– Vold i relasjoner
– Psykiske reaksjoner på kroppslige endringer

Klikk deg inn på linken under for å melde deg på! Og vær rask, plassene blir fort fylt opp!
https://goo.gl/forms/qGSeyylKhio0NlBk1

Lot seg ikke stoppe av NOKUT -nei

Prosjektet INTERACT tapte i finalen om å bli fremragende utdanningssenter, men 4. og 5.januar hadde vi den første samlingen for 500 studenter fra seks ulike utdanninger ved OsloMet!

Les mer i Khrono om dette.

 

Undervisningsmateriell

I INTER1100 er det utarbeidet diverse undervisningsmateriell til studentene.  På siden “INTER1100” er dette tilgjengelig.

Illustratør: Trude Tjensvold

Kvalifiseringskurs for INTERACT-veiledere vel gjennomført!

Våren 2018 møter veilederne sine studentgrupper i INTER1100. Studentgruppene vil 
bestå av studenter fra både lærer- og barnehagelærerutdanning, 
barnevern og sosialt arbeid, og sykepleie, vernepleie og fysioterapi.

uke 44 og 46 - à 3 timer - gjennomførte ca. 40 INTERACT-veiledere kvalifiseringskurs for åveilede de tverrfaglige 
studentgruppene i INTER1100.  Årets første INTERACT-veiledere 
består av fin kombinasjon av både masterstudenter, eksterne praksisveiledere 
og internt ansatte ved høgskolen.

Faglige bidragsytere:
1.kursdag førsteamanuensis Hanne Hagland snakket om tverrprofesjonelt samarbeid. 
Førsteamanuensis Kari Sjøhelle Jevne som introduserte hverdagslivsforankrede samtaler 
med barn og unge.

2.kursdag holdt førsteamanuensis Anita Sundnes foredrag om Uri Brofenbrenners utviklingsøkologiske modell.
Mellom kursdagene har alle veilederne gjennomført hvedagslivsforankret samtale hvor veilederne delte erfaringer med gjennomføring av samtalen på 2.kursdag. Arbeidsbok om veiledning m.m ble også drøftet med veilederne - mange gode innspill! 

Ønsker du å være INTERACT-veileder? Send en epost til Inger.Ulleberg@hioa.no  «

Seminar med “Eksperter i team”(EiT) fra NTNU.

INTERACT arrangerte 29.september seminar med gjester fra NTNU ved fagansvarlige for EiT for deling av erfaringer og se på mulige samarbeidsarenaer i fremtiden! Ca 20 fra HiOA og NTNU deltok på seminaret. Vi delte planene i INTERACT-prosjektet og deltakerne fra EiT delte deres erfaringer fra EiT.

I INTERACT-prosjektet henter vi kunnskap og inspirasjon fra norske og internasjonale kolleger med erfaring fra tverrprofesjonelle utdanningstilbud.

Eksperter i team (EiT) er et mastergradsemne der studentene utvikler sin tverrfaglige samarbeidskompetanse.  EiT er et signaturemne på 7,5 studiepoeng på NTNU, og som er obligatorisk for alle master- og profesjonsstudentene. Les mer på https://www.ntnu.no/eit

Tematisk arbeider INTERACT (tverrprofesjonelt samarbeid med og om barn og unge) og EiT med nokså ulike tema, men organisatorisk og pedagogisk er det fellestrekk. INTERACT er et prosjekt i utvikling, og INTERACTs arbeidsgruppe ønsker å få del i erfaringer som kolleger ved NTNU har gjort gjennom flere år.

Prosjektgruppen i INTERACT er invitert til NTNU våren 2018 for å få innblikk spesielt i deres kompetansgivende kurs for “landsbyledere” og læringsassistenter.

Vi ser frem til flere møtepunkter for deling og inspirasjon i vårt videre arbeid!

 

 

Fremtidens forskning og utdanning skapes nå, ja!

Liv-Mette Gulbrandsen

INTERACT-prosjektet ved Høgskolen i Oslo og Akershus svarer på det
kunnskapsministeren etterlyser, skriver professor Liv Mette Gulbrandsen.

Kunnskapsministerens kronikk i Khrono 03.12.17 er interessant for studenter og ansatte ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

I seks punkter oppsummerer Asheim innspill til regjeringens revisjon av langtidsplanen for høyere utdanning og forskning. Hvordan snakker Asheims kronikk til oss som til daglig arbeider med å skape «fremtidens forskning og høyere utdanning»?

Les mer om dette i Khrono